NAFCO M.D

نفکو ام. دی. ملاتیست بر پایه سیمان و ورمیکولیت با وزن مخصوصی حدود 450 کیلوگرم بر متر مکعب مناسب آتش سوزی های سلولزی جهت کلیه پروژه های ساختمانی اعم از مسکونی ، اداری و تجاری ، و پروژه های صنعتی از قبیل کارخانه ها ، انبار ها و سوله هائی که آتش سوزی محتمل از نوع سلولزی است

به دلیل کیفیت بالای این مواد ضخامتهای کمتری برای پوشش دادن مورد نیاز میباشد و از طرف دیگر پائین بودن وزن مخصوص منتج به نیاز کمتری به مواد اولیه میگردد که از یکطرف هزینه نهائی بابت خرید ، حمل و اجرا پائین میاید و مهمتر از آن بار مرده تحمیل شده به اسکلت فلزی برای برجهای بلند مرتبه به مراتب کمتر خواهد بود.

Translate »